Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Terminy wypłat wynagrodzeń w grudniu i styczniu

Katowice dn. 02 grudnia 2019r.

 

TELEFONOGRAM

W związku z końcowymi rozliczeniami płacowymi w roku 2019, uprzejmie Państwa informuję o terminach  wypłat wynagrodzeń w grudniu 2019 r. oraz w styczniu 2020 r.:

27 grudnia 2019 r. - wypłata wynagrodzeń dla pracowników administracji za m-c XII.2019r.

27 grudnia 2019 r. - wypłata wynagrodzeń dla pracowników obsługi za m-c XII.2019r.

30 grudnia 2019r. - dodatkowa wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich (wszelkie nie rozliczone należności dotyczące roku 2019).

30 grudnia 2019 r. - wypłata wynagrodzeń dla osób spoza Uczelni z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło za m-c XII.2019 r.

30 grudnia 2019 r. - wypłata wynagrodzeń za miesiąc XII.2019r. lub innych należności za rok 2019 projektów unijnych, projektów krajowych, grantów itp.

02 stycznia 2020 r. -  wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich za m-c styczeń 2020 r.

Uczelnia wyda dyspozycję  przelewu wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich 02 stycznia 2020r., jednakże z uwagi na rozpoczęcie nowego roku księgowego, niektóre banki mogą realizować wypłaty w dniu 03 stycznia 2020r.

W celu zapewnienia terminowej realizacji powyższych wypłat, proszę o złożenie wszystkich dokumentów płacowych oraz umów zleceń i umów o dzieło wraz z rachunkami, które dotyczą zadań zrealizowanych w roku 2019 w Dziale Płac w nieprzekraczalnym terminie 10 grudnia 2019 roku.

Rektor Uniwersytetu Śląskiego
Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.