Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Sprawy kadrowe − Dział Spraw Osobowych i Socjalnych

Segregatory w dłoniach

 

DZIAŁ SPRAW OSOBOWYCH I SOCJALNYCH
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
e-mail: kadry@us.edu.pl

 


W związku z wejściem w życie ustaw:

  • Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
  • Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

oraz opracowywaniem statutu i właściwych regulaminów, strona ulega systematycznej modyfikacji.


 

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.