Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Zgłoszenia publikacji do bazy Bibliografia Dorobku Pracowników Uniwersytetu Śląskiego

W systemie elektronicznym Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej dostępna jest baza zawierająca informacje dotyczące bibliografii pracowników Uniwersytetu Śląskiego. Baza bibliograficzna zawiera dokumenty wydawane od początku istnienia uczelni, czyli od roku 1968). Dokumentuje dorobek piśmienniczy i artystyczny pracowników zatrudnionych na etatach naukowych, dydaktycznych, naukowo-dydaktycznych, bibliotekarskich, technicznych, administracyjnych, pracowników emerytowanych i rencistów.

Baza Bibliografia Dorobku Pracowników Uniwersytetu Śląskiego dostępna jest na stronie: ebibliografia.bg.us.edu.pl. System umożliwia pracownikom UŚ zgłaszanie drogą elektroniczną własnych publikacji. Odpowiednie formularze znajdują się na stronie CINiBA: www.ciniba.edu.pl.

Dane z bibliografii służą upowszechnianiu i promocji informacji o dorobku piśmienniczym i artystycznym Uniwersytetu Śląskiego.

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.