facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Zaproszenie do nadsyłania artykułów do „International Journal of Information Technology & Business Management”

Do 22 lipca 2014 r. pracownicy naukowi mogą przesyłać artykuły naukowe do czasopisma „International Journal of Information Technology & Business Management”. W międzynarodowym piśmie publikowane są materiały m.in. z zakresu: zarządzania, technologii informatycznych, finansów, marketingu, a także ekonomii.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.jitbm.com.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.