facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Zaproszenie do nadsyłania artykułów do „European Journal of Advanced Computer Science”

„European Journal of Advanced Computer Science” jest czasopismem, w którym publikowane są wysokiej klasy artykuły naukowe. Pismo, wydawane raz w roku (w czerwcu), skierowane jest do naukowców, którzy są zainteresowani upowszechnianiem własnych osiągnięć w dziedzinie informatyki.

Wszystkie artykułu publikowane są w języku angielskim. Materiały umieszczane są na stronie internetowej: www.eujcs.eu. Ponadto wydawca pisma (Europejski Instytut Naukowy) przesyła do autorów artykułów drukowane wersje czasopisma.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.