facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Zaproszenie do nadsyłania artykułów do „European Environmental Sciences and Ecology Journal”

„European Environmental Sciences and Ecology Journal” (EES) jest czasopismem, w którym publikowane są wysokiej klasy artykuły naukowe. Pismo, wydawane dwa razy w roku (w czerwcu i grudniu), skierowane jest do naukowców, którzy są zainteresowani upowszechnianiem własnych osiągnięć m.in. w dziedzinach: biologii, fizyki, geografii, chemii, geologii.

Wszystkie artykułu publikowane są w języku angielskim. Materiały umieszczane są na stronie internetowej: www.eesej.eu. Ponadto wydawca pisma (Europejski Instytut Naukowy) przesyła do autorów artykułów drukowane wersje czasopisma.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.