facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Zaproszenie do nadsyłania artykułów do „Asian Online Journals”

„Asian Online Journals” (AOJ) skupia czasopisma naukowe obejmujące szerokie spektrum dyscyplin, w tym informatykę, inżynierię, nauki ścisłe, humanistyczne, medyczne, biznes i zarządzanie. AOJ stanowi platformę interakcji między naukowcami, badaczami, nauczycielami akademickimi, inżynierami i praktykami gospodarczymi.

Zaproszenie do nadsyłania prac skierowane jest do badaczy i uczonych, którzy są zainteresowani upowszechnianiem wiedzy i wyników prowadzonych badań. Publikowane są nie tylko artykuły poświęcone badaniom teoretycznym i empirycznym, ale także studia przypadku, recenzje książek, propozycje badawcze, analizy, opinie i komentarze. Autorzy nadesłanych prac powiadamiani są w ciągu czterech tygodni o wyniku recenzji, dokonywanej przez specjalistów z danej dziedziny. Prace, które uzyskują pozytywną ocenę, publikowane są zazwyczaj w następnym wydaniu czasopisma.

Szczegółowe informacje na temat „Asian Online Journals” znajdują się na stronie internetowej www.ajouronline.net. Propozycje do publikacji można przesyłać online:

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.