facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wydawnictwo UŚ inicjatorem powołania międzynarodowego konsorcjum wydawców akademickich

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego wraz z Central and Eastern European Online Library (CEEOL) zaprosiło wydawców naukowych z różnych krajów do stworzenia Konsorcjum Wydawnictw Akademickich Europy Środkowej i Wschodniej, które nie tylko mogłoby wspólnie wystąpić o granty w programie Horyzont 2020 i wypracować wspólną markę i silną pozycję na rynku książki naukowej, ale przede wszystkim umożliwić badaczom, reprezentującym uniwersytety krajów Europy Środkowej i Wschodniej, obecność i widoczność ich publikacji porównywalną z widocznością i obecnością prac naukowców z Zachodu.

Istniejący od kilkunastu lat CEEOL jest dziś referencyjną bazą danych i posiada subskrypcje kilkuset wielkich bibliotek w Europie i Ameryce Północnej.

Konferencja powstającego Konsorcjum Wydawców Akademickich Europy Środkowej i Wschodniej odbyła się 6 i 7 lutego 2015 r. w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego. Oprócz organizatorów uczestniczyli w niej przedstawiciele: Wydawnictwa Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie, Wydawnictwa Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu, Wydawnictwa Central European University w Budapeszcie, Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wydawnictwa Śląsk, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej oraz reprezentowani przez CEEOL wydawcy z Bułgarii, Rumunii i krajów byłej Jugosławii.

Podczas spotkania wydawcy porozumieli się w sprawie konieczności wspólnego wystąpienia o grant unijny, który pozwoli stworzyć wspólny system informatyczny wspierający obieg dokumentów i integrację systemów, wspólny system sprzedaży i udostępniania danych, ujednoliconą kontrolę jakości, ujednolicony zestaw dokumentów licencyjnych i umów, a po stronie CEEOL – rozszerzenie bazy danych o nauki przyrodnicze i ścisłe, powiązanie systemu bibliometrycznego CEEOL z instytucjami zapewniającymi obecność i widzialność publikacji mierzalną w postaci cytacji oraz współczynniku wpływu.

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego i Central and Eastern European Online Library jako współinicjatorzy projektu zapraszają wydawców akademickich z całej Polski do podjęcia współpracy w ramach projektu. Zainteresowani partnerzy proszeni są o kontakt do połowy marca 2015 r. na adres e-mail: monika.kowalczyk@us.edu.pl.

fot

fot

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.