facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wstrzymanie naboru wniosków w konkursie Miniatura 1

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem konkursem Miniatura 1 Narodowe Centrum Nauki informuje, że środki finansowe przeznaczone na ten cel na podstawie uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 87/2017 r. z 12 października 2017 r. w wysokości 30 mln zł zostały już rozdysponowane w blisko 70% (stan na 3 listopada 2017 r. to 20 733 738 zł).

Na ocenę merytoryczną oczekują wnioski, których łączny koszt przekracza wielokrotnie pozostałe jeszcze do rozdysponowania w konkursie Miniatura 1 środki finansowe (łączna wartość wniosków złożonych według stanu na 3 listopada 2017 r. wynosi 63 561 763 zł). W momencie wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonej na ten konkurs NCN wstrzyma nabór nowych wniosków oraz ocenę merytoryczną już złożonych.

W związku z tym Narodowe Centrum Nauki doradza przyszłym wnioskodawcom wstrzymanie się ze złożeniem wniosku w tym konkursie. NCN zapewnia, że będzie kontynuować w roku 2018 r. konkurs (pod nazwą Miniatura 2).  

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.