facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Warsztaty dla pracowników administracji wydziałowej

Centrum Obsługi Studentów przygotowało projekt, którego celem jest diagnoza stanu komunikacji i problemów w relacjach pracownik-student oraz zdobycie wiedzy i umiejętności, pozwalających na poprawne i satysfakcjonujące kontakty zawodowe ze studentami. Projekt obejmuje:

  • zajęcia w grupach fokusowych,
  • prelekcję na temat zaburzeń psychicznych oraz niepełnosprawności wśród studentów,
  • savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych,
  • warsztaty na temat komunikacji pracownika ze studentem „trudnym” i dotkniętym zaburzeniem.

W ramach projektu będą prowadzone spotkania dla grup pracowników administracji wydziałowej.

Szczegółowe informacje, harmonogram spotkań oraz zgłoszenia udziału dostępne są na stronie http://student.us.edu.pl.  

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.