Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Absolwentów UŚ

W piątek 31 marca 2016 r. o godz. 16.00 w siedzibie Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Opolska 15, budynek Regionalnej Izby Gospodarczej) odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. W porządku obrad przewidziano między innymi: powołanie komisji skrutacyjnej, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia za rok 2015, przyjęcie sprawozdania finansowego, omówienie i przyjęcie planu pracy na rok 2016, propozycje zmian w statucie, przeprowadzenie głosowania oraz przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia.

plakat promujący walne zgromadzenie absolwentów UŚ

 

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.