facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Pracownik

dr hab. prof. UŚ Antoni Bartoszek
stanowisko
profesor nadzwyczajny
pokój
204/2/
wewnętrzny
125
126
ul. Jordana 18, 40-043 Katowice
centrala
32 3569056

funkcja
Kierownik Katedry

funkcja
Dziekan
ul. Jordana 18, 40-043 Katowice

funkcja
Kierownik Studiów Podyplomowych

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.