facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Pracownik

dr hab. Antoni Bartoszek
stanowisko
Profesor Uczelni
pokój
204/2/
wewnętrzny
125
126
ul. Jordana 18, 40-043 Katowice
centrala
32 3569056

funkcja
Kierownik Studiów Podyplomowych

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.