facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Pracownik

prof. zw. dr hab. Witold Jacyków
stanowisko
profesor zwyczajny
wewnętrzny
232

funkcja
Kierownik Zakładu Teorii Sztuki i Fotografii Artystycznej

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.