facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Pracownik

dr Małgorzata Gajos-Grzetić
stanowisko
starszy wykładowca
pokój
416
telefon
32 3689716
wewnętrzny
716
ul. Będzińska 39, 41-200 Sosnowiec
centrala
32 3689701
telefon
32 3689738
faks
32 3689863
wewnętrzny
738

funkcja
Koordynator ds.osób z niepełnosprawnościami

funkcja
Zastępca Kierownika Studiów Podyplomowych "Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa informacji"

funkcja
Zastępca Kierownika Studiów Podyplomowych "Zarządznie systemem jakości i bezpieczeństwa informacji w biznesie i administracji"

funkcja
Zastępca Kierownika Studiów Podyplomowych

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.