facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Pracownik

dr Małgorzata Gajos-Grzetić
stanowisko
adiunkt
pokój
416
telefon
32 3689716
wewnętrzny
716
ul. Będzińska 39, 41-200 Sosnowiec
centrala
32 3689701

funkcja
Zastępca Kierownika Studiów Podyplomowych "Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa informacji"

funkcja
Zastępca Kierownika Studiów Podyplomowych "Zarządznie systemem jakości i bezpieczeństwa informacji w biznesie i administracji"

funkcja
Zastępca Kierownika Studiów Podyplomowych

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.