facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Pracownik

dr hab. Zbigniew Feliszewski
stanowisko
adiunkt
pokój
4.12
telefon
32 3640917
wewnętrzny
917
ul. Grota Roweckiego 5, 41-200 Sosnowiec

funkcja
Kierownik Studiów Podyplomowych Komunikacja i Etykieta Interkulturowa Krajów Niemieckojęzycznych

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.