facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Pracownik

mgr Agnieszka Dunaj
stanowisko
kierownik sekcji/biura
pokój
222
telefon
32 3591982
faks
32 3592032
wewnętrzny
1982
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
telefon
32 3591982
32 3592032
faks
32 3592032
wewnętrzny
1982
2032

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.