Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Pracownik

dr hab. Małgorzata Kaniowska
stanowisko
Profesor Uczelni
pokój
.
telefon
48 504941276
ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn
centrala
33 8546100

funkcja
Prodziekan ds. Twórczości Artystycznej i Umiędzynarodowienia

Skróty

Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.