facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Pracownik

dr hab. Krystyna Doktorowicz, prof. UŚ
dr hab.  Krystyna Doktorowicz, prof. UŚ
stanowisko
profesor nadzwyczajny
pokój
1.06; 1.07
telefon
32 3592419
32 3592420
wewnętrzny
2419
2420

funkcja
Pełnomocnik ds.organizacji Szkoły Filmowej im.Krzysztofa Kieślowskiego

funkcja
Dziekan
pokój
1.24
telefon
32 3592410
wewnętrzny
2410

funkcja
Kierownik Zakładu

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.