facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Pracownik

prof. dr hab. Michał Daszykowski
stanowisko
profesor nadzwyczajny
pokój
45
telefon
32 3591128
wewnętrzny
1128
ul. Szkolna 9, 40-007 Katowice
faks
32 2599978

funkcja
Prorektor ds.Finansów i Rozwoju
pokój
30
telefon
32 3591450
32 3591552
faks
32 3592055
wewnętrzny
1450
1552
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

funkcja
Kierownik Zakładu

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.