facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Pracownik

dr hab. prof. UŚ Michał Daszykowski
stanowisko
profesor nadzwyczajny
pokój
68
telefon
32 3591568
wewnętrzny
1568
ul. Szkolna 9, 40-007 Katowice
centrala
32 3591956
32 3591957
32 3591958
32 3592400
faks
32 2599978

funkcja
Prorektor ds.Finansów i Rozwoju
pokój
30
telefon
32 3591450
32 3591552
faks
32 3592055
wewnętrzny
1450
1552
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
centrala
32 3591956
32 3591957
32 3591958
32 3592400

funkcja
Kierownik Zakładu

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2017
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.