Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Pracownik

dr Agata Daszkowska-Golec
stanowisko
Profesor Uczelni
pokój
C-246
wewnętrzny
360
ul. Bankowa 9, 40-007 Katowice

funkcja
Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy międzynarodowej

funkcja
Prodziekan ds. Promocji Badań i Umiędzynarodowienia Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.