facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Pracownik

mgr Agnieszka Maj
mgr Agnieszka Maj
stanowisko
Z-ca Kanclerza ds. Inwestycji i Zarządzania Logistycznego
pokój
27
telefon
32 3591250
wewnętrzny
1250

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.