facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Pracownik

prof. dr hab. inż. Ewa Schab-Balcerzak
stanowisko
profesor nadzwyczajny
pokój
50
telefon
32 3591642
wewnętrzny
1642
ul. Szkolna 9, 40-007 Katowice
telefon
32 3591246
faks
32 2599978
wewnętrzny
1246

funkcja
Kierownik Zakładu

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.