facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Pracownik

dr hab. Krzysztof Śleziński, prof. UŚ
stanowisko
profesor nadzwyczajny
telefon
33 8546243
wewnętrzny
243
ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn
centrala
33 8546100
telefon
33 8546113
wewnętrzny
113

funkcja
Kierownik Zakładu

funkcja
Dyrektor Instytutu

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.