facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Pracownik

dr Magdalena Ślawska
stanowisko
adiunkt
ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice
telefon
32 3591362
wewnętrzny
1362

funkcja
Dyrektor Uniwersytetu Otwartego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.