Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Pracownik

prof. dr hab. Andrzej Łyda
stanowisko
Profesor
pokój
4.54
telefon
32 3640804
32 3640854
32 3640892
wewnętrzny
804
854
892
ul. Grota Roweckiego 5, 41-200 Sosnowiec

funkcja
z-ca kier.stud.podyplomowego

Skróty

Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.