facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Pracownik

prof. dr hab. Andrzej Łyda
prof. dr hab. Andrzej Łyda
stanowisko
profesor nadzwyczajny
pokój
4.54
telefon
32 3640804
32 3640854
32 3640892
wewnętrzny
804
854
892
ul. Grota Roweckiego 5, 41-200 Sosnowiec

funkcja
Kierownik Studiów Podyplomowych Transl@tor: Technologie informatyczne wspomagające tłumaczenie

funkcja
Kurator Zakładu Orientalistyki i Językoznawstwa Ogólnego

funkcja
Kierownik Zakładu
ul. Grota Roweckiego 5, 41-200 Sosnowiec

funkcja
Kierownik Studiów Podyplomowych

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.