facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Pracownik

dr hab. Arkadiusz Wuwer, prof. UŚ
stanowisko
profesor nadzwyczajny
pokój
203/2/
wewnętrzny
122
ul. Jordana 18, 40-043 Katowice
centrala
32 3569056

funkcja
Kierownik Katedry

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.