facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Pracownik

prof. zw. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel
prof. zw. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel
stanowisko
profesor zwyczajny
pokój
406
telefon
32 3689736
32 3689863
faks
32 3689863
wewnętrzny
736
ul. Będzińska 39, 41-200 Sosnowiec
centrala
32 3689701
telefon
32 3689738
faks
32 3689863
wewnętrzny
738

funkcja
Kierownik Studiów Podyplomowych "Ochrona Informacji Niejawnych i Administracja Bezpieczeństwa Informacji"

funkcja
Dyrektor Instytutu

funkcja
Kierownik Zakładu

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.