facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Pracownik

dr Agnieszka Woszczyk
stanowisko
adiunkt
pokój
317
telefon
32 3591183
wewnętrzny
1183

funkcja
Kierownik Kwalifikacyjnych Studiów Podyplomowych Coaching Strategiczny

funkcja
Pełnomocnik ds.organizacji kształcenia na kierunku studiów Doradztwo filozoficzne i coaching w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

funkcja
starszy wykładowca

funkcja
Zastępca Dyrektora Instytutu

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.