facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Pracownik

dr hab. Agnieszka Turska-Kawa
stanowisko
adiunkt
ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice

funkcja
Zastępca Kierownika Centrum Badawczego Polityki Publicznej i Problemów Regulacyjnych

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.