Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Pracownik

mgr Adrian Tomica
stanowisko
starszy wykładowca
telefon
33 8546137
wewnętrzny
137
ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn
centrala
33 8546100

funkcja
Zastępca Dyrektora Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu ds. Cieszyna

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.