facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Pracownik

dr hab. Urszula Szuścik
dr hab. Urszula Szuścik
stanowisko
adiunkt
wewnętrzny
225

funkcja
Kierownik Studiów III Stopnia

funkcja
Kierownik Zakładu

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.