facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Pracownik

dr hab. Krzysztof Bąk
stanowisko
adiunkt
ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn
centrala
33 8546100

funkcja
Kierownik Zakładu Grafiki

funkcja
Pełnomocnik ds.organizacji Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji

funkcja
Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia
ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.