facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Pracownik

prof. zw. dr hab. Maciej Sablik
prof. zw. dr hab. Maciej Sablik
stanowisko
profesor zwyczajny
pokój
583
telefon
32 3591867
wewnętrzny
1867
ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice

funkcja
Dyrektor Instytutu

funkcja
Kierownik Zakładu

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.