facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Pracownik

dr hab. Piotr Porwik
stanowisko
adiunkt
pokój
307
telefon
32 3689760
32 3689762
faks
32 3689862
wewnętrzny
760
762
ul. Będzińska 39, 41-200 Sosnowiec
centrala
32 3689701
telefon
32 3689760
faks
32 3689862
wewnętrzny
760

funkcja
Pełnomocnik ds.organizacji Instytutu Informatyki

funkcja
Prodziekan ds. Naukowych i Studenckich
ul. Żytnia 12, 41-200 Sosnowiec

funkcja
Kierownik Zakładu
ul. Będzińska 39, 41-200 Sosnowiec
centrala
32 3689701
telefon
32 3689760
faks
32 3689862
wewnętrzny
760

funkcja
Kierownik Studiów Podyplomowych

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.