facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Pracownik

dr hab. Tomasz Pietrzykowski
dr hab. Tomasz Pietrzykowski
stanowisko
Profesor Uczelni
pokój
3.07
piętro
3
telefon
32 3591339
wewnętrzny
1339
ul. Bankowa 11 B, 40-007 Katowice

funkcja
Kierownik Centrum Badawczego Polityki Publicznej i Problemów Regulacyjnych

funkcja
Prorektor ds.Współpracy Międzynarodowej i Krajowej
pokój
23
telefon
32 3591410
32 3592030
faks
32 3592055
wewnętrzny
1410
2030
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.