facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Pracownik

prof. zw. dr hab. Andrzej Noras
stanowisko
profesor zwyczajny
pokój
327
telefon
32 3591687
wewnętrzny
1687
ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice
centrala
32 3592400

funkcja
Prorektor ds. Badań Naukowych
pokój
23
telefon
32 3591410
32 3592030
faks
32 3592055
wewnętrzny
1410
2030
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
centrala
32 3592400

funkcja
Kierownik Zakładu
ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice
centrala
32 3592400

funkcja
Kierownik Studiów Podyplomowych

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.