facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Pracownik

prof. zw. dr hab. Andrzej Noras
stanowisko
profesor zwyczajny
pokój
327
telefon
32 3591687
wewnętrzny
1687
ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice
centrala
32 3591956
32 3591957
32 3591958
32 3592400

funkcja
Prorektor ds. Badań Naukowych
pokój
23
telefon
32 3591410
32 3592030
faks
32 3592055
wewnętrzny
1410
2030
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
centrala
32 3591956
32 3591957
32 3591958
32 3592400

funkcja
Kierownik Zakładu
ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice
centrala
32 3591956
32 3591957
32 3591958
32 3592400

funkcja
Kierownik Studiów Podyplomowych

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.