Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Pracownik

prof. dr hab. Andrzej Noras
prof. dr hab. Andrzej Noras
stanowisko
Profesor
pokój
327
telefon
32 3591687
wewnętrzny
1687
ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice

funkcja
Prorektor ds. Badań Naukowych
pokój
23
telefon
32 3591410
32 3592030
wewnętrzny
1410
2030
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

Skróty

Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.