Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Pracownik

prof. dr hab. Andrzej Noras
stanowisko
Profesor
pokój
327
telefon
32 3591687
wewnętrzny
1687
ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice

funkcja
Prorektor ds. Badań Naukowych
pokój
23
telefon
32 3591410
32 3592030
wewnętrzny
1410
2030
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

Skróty

Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.