facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Pracownik

prof. zw. dr hab. Andrzej Noras
stanowisko
profesor zwyczajny
pokój
327
telefon
32 3591687
wewnętrzny
1687

funkcja
Prorektor ds. Badań Naukowych
pokój
23
telefon
32 3591410
32 3592030
faks
32 3592055
wewnętrzny
1410
2030
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

funkcja
Kierownik Zakładu

funkcja
Kierownik Studiów Podyplomowych

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.