facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Pracownik

dr hab. Urszula Myga-Piątek
stanowisko
Profesor Uczelni
pokój
415
telefon
32 3689361
wewnętrzny
361
ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec
centrala
32 3689900

funkcja
Kierownik Studiów Podyplomowych

funkcja
Kierownik Studiów Podyplomowych

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.