facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Pracownik

dr hab. Urszula Myga-Piątek, prof. UŚ
stanowisko
profesor nadzwyczajny
pokój
415
telefon
32 3689361
wewnętrzny
361
ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec
centrala
32 3689900
telefon
32 3689214
wewnętrzny
214

funkcja
Kierownik Katedry Geografii Regionalnej i Turyzmu

funkcja
Pełnomocnik ds.organizacji Wydziału Nauk Przyrodniczych w zakresie kształcenia i studentów.

funkcja
Prodziekan ds. Kształcenia i Promocji
ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec

funkcja
Kierownik Studiów Podyplomowych

funkcja
Kierownik Studiów Podyplomowych

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.