facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Pracownik

mgr Danuta Mielczarek
stanowisko
kierownik działu
telefon
33 8546130
wewnętrzny
130
ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn
centrala
33 8546100

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.