facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Pracownik

prof. dr hab. Leszek Marynowski
stanowisko
profesor nadzwyczajny
pokój
227
telefon
32 3689244
wewnętrzny
244
ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec
centrala
32 3689900

funkcja
Kurator Katedry Paleontologii i Stratygrafii

funkcja
Pełnomocnik ds.organizacji Wydziału Nauk Przyrodniczych

funkcja
Dziekan
ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.