facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Pracownik

prof. zw. dr hab. Barbara Machura
stanowisko
profesor zwyczajny
pokój
136
telefon
32 3591718
32 3591886
wewnętrzny
1718
1886
ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice

funkcja
Kierownik Zakładu
ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.