facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Pracownik

dr hab. Stefan Lechwar
stanowisko
adiunkt
telefon
33 8546242
wewnętrzny
242
ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn
centrala
33 8546100

funkcja
Zastepca Pełnomocnika ds.organizacji kształcenia na kierunkach studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych,Grafika,Malarstwo i projekty interdyscyplinarne na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.