facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Pracownik

prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Krompiec
stanowisko
profesor zwyczajny
pokój
152
telefon
32 3591646
wewnętrzny
1646

funkcja
Kierownik Laboratorium

funkcja
Koordynator ds.osób z niepełnosprawnościami

funkcja
Kierownik Zakładu

funkcja
Kierownik Studiów Podyplomowych

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.