facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Pracownik

prof. dr hab. Katarzyna Krasoń
stanowisko
profesor nadzwyczajny
pokój
220
telefon
32 3599723
wewnętrzny
723
ul. Grażyńskiego 53, 40-126 Katowice
telefon
32 3599743
wewnętrzny
743

funkcja
Prodziekan ds. Nauki
ul. Grażyńskiego 53, 40-126 Katowice

funkcja
Kierownik Zakładu
ul. Grażyńskiego 53, 40-126 Katowice
telefon
32 3599743
wewnętrzny
743

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.