facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Pracownik

dr hab. Łukasz Kliś
stanowisko
adiunkt
ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn
centrala
33 8546100

funkcja
Kierownik Zakładu Projektowania Graficznego

funkcja
Pełnomocnik ds.organizacji Instytutu Sztuk Plastycznych

funkcja
Dyrektor Instytutu

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.