Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Ubezpieczenie przy wyjeździe zagranicznym – komunikat

Informujemy, że zostało rozstrzygnięte postępowanie pn. „Usługi ubezpieczenia kosztów leczenia (KL) i Assistance dla osób delegowanych/kierowanych z Uniwersytetu Śląskiego za granicę”. Postępowanie wygrał Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA.

Od 15 sierpnia 2018 roku wszystkie osoby wyjeżdżające na zagraniczne wyjazdy krótkoterminowe zostaną objęte ubezpieczeniem od kosztów leczenia (KL) i assistance. Zakres ubezpieczenia obejmuje m.in. koszty leczenia do kwoty 40 000 euro, w tym:

  • konsultacje medyczne,
  • pobyt w szpitalu, tj. leczenie, zabiegi i operacje,
  • zabiegi ambulatoryjne, lekarstwa i środki opatrunkowe przepisane przez lekarza,
  • badania pomocnicze zlecone przez lekarza (RTG, EKG, USG lub podstawowe badania laboratoryjne) niezbędne do rozpoznania lub leczenia choroby,
  • transport medyczny do przychodni lub szpitala z miejsca pobytu ubezpieczonego lub z miejsca wypadku.

 

Pełen zakres ubezpieczenia zostanie zamieszczony na stronie: http://dwz.us.edu.pl/content/ubezpieczenie.

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.