facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Trzeci konkurs o Polsko-Amerykańską Nagrodę Naukową

Polsko-Amerykańska Nagroda Naukowa to wspólne przedsięwzięcie American Association for the Advancement of Science (AAAS) i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP). Celem nagrody jest wzmocnienie współpracy pomiędzy naukowcami z Polski i Stanów Zjednoczonych. Zgłoszenia kandydatów do trzeciej edycji konkursu przyjmowane są do 31 grudnia 2017 roku.

Nagroda przyznawana jest dwóm współpracującym naukowcom – jednemu pracującemu w Polsce, a drugiemu w USA – za wybitne osiągnięcie naukowe będące efektem wspólnych badań. Każdy z laureatów otrzymuje równowartość 5 000 USD.

Kandydaci mogą być zgłaszani przez aktywnych członków polskiego i amerykańskiego środowiska naukowego, w konkursie dopuszczane są również autonominacje. Konkurs dotyczy wszystkich obszarów nauki, z wyjątkiem sztuk pięknych.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.fnp.org.pl.

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.