Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Terminy wypłat wynagrodzeń w grudniu i styczniu

Katowice dn. 22 listopada 2018 r.

 

TELEFONOGRAM

W związku z końcowymi rozliczeniami płacowymi w roku 2018, uprzejmie Państwa informuję o terminach  wypłat wynagrodzeń w grudniu 2018 r. oraz w styczniu 2019 r.  :

27 grudnia 2018 r. - wypłata wynagrodzeń dla pracowników administracji za m-c XII.2018r.

27 grudnia 2018 r. - wypłata wynagrodzeń dla pracowników obsługi za m-c XII.2018r.

27 grudnia 2018 r. - dodatkowa wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich  ( wszelkie należności dotyczące rozliczenia roku 2018).

27 grudnia 2018 r. - wypłata wynagrodzeń dla osób spoza Uczelni z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło za m-c XII.2018 r.

27 grudnia 2018 r. - wypłata wynagrodzeń za miesiąc XII.2018 r. lub innych należności za rok 2018 projektów unijnych, projektów krajowych, grantów itp.

2 stycznia 2019 r. -  wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich za m-c styczeń 2019 r.

W celu zapewnienia terminowej realizacji powyższych wypłat, proszę o złożenie wszystkich dokumentów płacowych oraz umów zleceń i umów o dzieło wraz z rachunkami, które dotyczą zadań zrealizowanych w roku 2018 w Dziale Płac w nieprzekraczalnym terminie 7 grudnia 2018 roku.

Rektor Uniwersytetu Śląskiego 
                                                                                                     Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk                                                                                                   

                                                                                   

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.