Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Terminy wypłat wynagrodzeń w grudniu i styczniu

Katowice dn. 6 grudnia 2016 r.

 

TELEFONOGRAM

 

W związku z końcowymi rozliczeniami płacowymi w roku 2016, uprzejmie Państwa informuję o terminach wypłat wynagrodzeń w grudniu 2016 roku oraz w styczniu 2017 roku:

  • 29 grudnia 2016 roku – wypłata wynagrodzeń dla pracowników administracji za m-c XII 2016 roku,
  • 29 grudnia 2016 roku – wypłata wynagrodzeń dla pracowników obsługi za m-c XII 2016 roku,
  • 30 grudnia 2016 roku – dodatkowa wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich (wszelkie nie rozliczone należności dotyczące roku 2016).
  • 30 grudnia 2016 roku – wypłata wynagrodzeń dla osób spoza Uczelni z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło za m-c XII 2016 roku,
  • 30 grudnia 2016 roku – wypłata wynagrodzeń za miesiąc XII 2016 roku lub innych należności za rok 2016 projektów unijnych, projektów krajowych, grantów itp.
  • 3 stycznia 2017 roku – wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich za m-c styczeń 2017 roku.

 

Uczelnia wyda dyspozycję przelewu wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich 2 stycznia 2017 roku, jednakże z uwagi na rozpoczęcie nowego roku księgowego niektóre banki mogą realizować wypłaty w dniu 3 stycznia 2017 roku.

W celu zapewnienia terminowej realizacji powyższych wypłat, proszę o złożenie wszystkich dokumentów płacowych oraz umów zleceń i umów o dzieło wraz z rachunkami, które dotyczą zadań zrealizowanych w roku 2016 w Dziale Płac w nieprzekraczalnym terminie:  

16 grudnia 2016 roku.

 

Rektor Uniwersytetu Śląskiego

Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk

 

 

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.