facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Terminy wypłat wynagrodzeń – telefonogram

Katowice, 6 grudnia 2017 r.

TELEFONOGRAM

W związku z końcowymi rozliczeniami płacowymi w roku 2017, uprzejmie Państwa informuję o terminach wypłat wynagrodzeń w grudniu 2017 roku oraz w styczniu 2018 roku:

28 grudnia 2017 r. – wypłata wynagrodzeń dla pracowników administracji za m-c XII 2017 r.

28 grudnia 2017 r. – wypłata wynagrodzeń dla pracowników obsługi za m-c XII 2017 r.

28 grudnia 2017 r. – dodatkowa wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich (wszelkie należności dotyczące rozliczenia roku 2017)

28 grudnia 2017 r. – wypłata wynagrodzeń dla osób spoza uczelni z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło za m-c XII 2017 r.

28 grudnia 2017 r. – wypłata wynagrodzeń za miesiąc XII 2017 r. lub innych należności za rok 2017 projektów unijnych, projektów krajowych, grantów itp.

3 stycznia 2018 r. – wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich za m-c styczeń 2018 roku.

 

W celu zapewnienia terminowej realizacji powyższych wypłat, proszę o złożenie wszystkich dokumentów płacowych oraz umów zleceń i umów o dzieło wraz z rachunkami, które dotyczą zadań zrealizowanych w roku 2017 w Dziale Płac w nieprzekraczalnym terminie:

do 15 grudnia 2017 roku.  

 

Rektor Uniwersytetu Śląskiego
 prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.