Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Terminy wypłat wynagrodzeń

Katowice, 26 listopada 2013 r.


TELEFONOGRAM


W związku z końcowymi rozliczeniami płacowymi w roku 2013, uprzejmie Państwa informuję o terminach wypłat wynagrodzeń w grudniu 2013 r. oraz w styczniu 2014 r.:

  • 27 grudnia 2013 r. – wypłata wynagrodzeń dla pracowników administracji za grudzień 2013 r.;
  • 27 grudnia 2013 r. – wypłata wynagrodzeń dla pracowników obsługi za grudzień 2013 r.;
  • 30 grudnia 2013 r. – dodatkowa wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich (wszelkie nierozliczone należności dotyczące roku 2013);
  • 30 grudnia 2013 r. – wypłata wynagrodzeń dla osób spoza uczelni z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło za grudzień 2013 r.;
  • 30 grudnia 2013 r. – wypłata wynagrodzeń za grudzień 2013 r. lub innych należności za rok 2013 (projektów unijnych, projektów krajowych, grantów itp.);
  • 2 stycznia 2014 r. – wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich za styczeń 2014 r.

Uczelnia wyda dyspozycję przelewu wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich 2 stycznia 2014 r., jednak z uwagi na rozpoczęcie nowego roku księgowego, niektóre banki mogą realizować wypłaty 3 stycznia 2014 r.

W celu zapewnienia terminowej realizacji powyższych wypłat, proszę o złożenie wszystkich dokumentów płacowych oraz umów zleceń i umów o dzieło wraz z rachunkami, które dotyczą zadań zrealizowanych w roku 2013 w Dziale Płac w nieprzekraczalnym terminie do 13 grudnia 2013 roku.

Skróty

Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.